VietSifo

#!/bin/sh name=$(whoami)

Về chúng tôi

VIETSIFO

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ cao Việt Sifo (Vietsifo) với mục tiêu cung cấp Dịch vụ Quản lý An ninh chuyên nghiệp cho các khối khách hàng khác nhau, bao gồm cả khối Chính phủ và Tài chính.
Vietsifo xây dựng, cung cấp các dịch vụ an ninh dựa trên 3 trụ cột là: soc
Vietsifo làm việc với đối tác RSA, thiết kế mô hình vận hành SOC và xây dựng danh mục Dịch vụ an ninh mạng cung cấp tới Khách hàng.
Tuy là một Công ty mới thành lập nhưng Công ty Vietsifo đang hướng tới thành một trong những công ty dẫn đầu về dịch vụ MSSP, cung cấp giải pháp, dịch vụ hoàn chỉnh cho cả IT và OT với đội ngũ chuyên gia giỏi, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ lãnh đạo năng lực, không ngừng đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những công ty dẫn đầu về dịch vụ MSSP, cung cấp giải pháp, dịch vụ hoàn chỉnh cho cả IT và OT tại Việt Nam

Sứ mệnh

- Vì một không gian số tin cậy, an toàn tại Việt Nam.
- Phát hiện, xử lý các mối đe dọa, đảm bảo tính bảo mật, thống nhất và khả năng phản ứng để vận hành hệ thống an toàn, thuận lợi.

Tiểu sử
Năm thành lập:

2018

Trụ sở tại:

Hà Nội - Việt Nam

Scroll to top