VietSifo

Các Dịch vụ Operational Technology (OT) Security

Với các doanh nghiệp có hệ thống điều khiển tự động hóa, Vietsifo cung cấp giải pháp toàn diện như sau:

- Cung cấp giải pháp SIEM giám sát bảo mật hệ thống IT như nêu tại đây


- Cung cấp giải pháp OT Security giám sát bảo mật, phát hiện các lưu lượng bất thường trong mạng điều khiển tự động SCADA (OT network).


- Cung cấp giải pháp Data diode kiểm soát truyền dữ liệu một chiều từ mạng OT network sang mạng IT network cho các mục đích quản trị, điều hành.


- Cung cấp giải pháp SecLab kiểm soát truyền dữ liệu hai chiều giữa hai mạng OT và IT trong trường hợp thực sự cần thiết. Giải pháp này không đảm bảo an toàn tuyệt đối như Data diode, nhưng đảm bảo mức độ an toàn cao hơn các firewall thông thường.


- Cung cấp giải pháp toàn diện quản lý hoạt động sử dụng cổng USB, đảm bảo 100% USB được rà quét mã độc trước khi đưa vào sử dụng.


Các dịch vụ có thể thương thảo báo giá theo từng case cụ thể

Scroll to top