VietSifo

Các Dịch vụ Operational Technology (OT) Security

Với các doanh nghiệp có hệ thống điều khiển tự động hóa, Vietsifo cung cấp giải pháp toàn diện như sau:

- Cung cấp giải pháp SIEM giám sát bảo mật hệ thống IT như nêu tại đây


- Cung cấp giải pháp OT Security giám sát bảo mật, phát hiện các lưu lượng bất thường trong mạng điều khiển tự động SCADA (OT network).


- Cung cấp giải pháp Data diode cho phép truyền dữ liệu một chiều từ mạng OT sang mạng IT, ngăn tuyệt đối không để mã độc, hacker xâm nhập ngược vào mạng OT. Giải pháp này nhằm đáp ứng trường hợp có yêu cầu truyền dữ liệu nhưng bảo đảm không tạo thêm kênh tấn công ngược.


- Cung cấp giải pháp Mạng trao đổi an toàn (SXN - Secure eXchange Network) cho phép trao đổi hai chiều một cách an toàn giữa mạng OT và mạng IT. Giải pháp này nhằm đáp ứng trường hợp có yêu cầu phải trao đổi thông tin hai chiều nhưng hạn chế tối đa các mối đe dọa trên đường truyền.


- Cung cấp giải pháp toàn diện quản lý hoạt động sử dụng cổng USB, đảm bảo các thiết bị giao tiếp USB được rà quét mã độc kỹ càng trước khi đưa vào sử dụng, chống mã độc xâm nhập mạng.


Các dịch vụ có thể thương thảo báo giá theo từng case cụ thể

Scroll to top